Je hebt een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Vanaf het moment van de retourmelding heb je nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.
Voor het retourneren van het product of de bestelling zijn de retourkosten voor jouw rekening.
Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren.
Je kunt ook gebruik maken van het modelformulier.

Champagne Source vergoedt al jouw betalingen, inclusief eventuele leveringskosten (bijdrage verzendkosten) door Champagne Source in rekening gebracht voor het geretourneerde product (als de gehele order retour komt), onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop je de herroeping bij Champagne Source meldt.

Tenzij Champagne Source aanbiedt het product zelf af te halen, wachten zij met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot je aantoont dat het product is teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Champagne Source gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat jij hebt gebruikt, tenzij je instemt met een andere methode. De terugbetaling is voor jou kosteloos.