In het kader van wet en regelgeving heeft Champagne Source deze disclaimer opgesteld. Iedere gebruiker en bezoeker van deze website dient deze in acht te nemen. De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (externe) links, zijn eigendom van Champagne Source. Het is niet toegestaan om zonder de site of delen ervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder onze schriftelijke toestemming. Deze toestemming is niet nodig bij persoonlijk en/of niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie, prijzen, links, e.d. wordt door Champagne Source met plezier, zorg en aandacht samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op de website staat onvolledig en/of onjuist is. Bij vintage, millésime of jaartal champagnes staat veelal het betreffende jaartal vernoemd. Ook op afbeeldingen op de website zijn deze mogelijk te zien. U kunt er niet zondermeer van uitgaan dat u exact die vintage / millésime of dat jaartal ontvangt. Dit kan afwijken door de beschikbaarheid ervan.

De prijzen op deze website zijn in euro's inclusief 21% BTW, en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.

De informatie op de website wijzigt regelmatig en vullen we regelmatig aan. Champagne Source behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen direct en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Champagne Source stelt alles in het werk om misbruik te voorkomen, toch zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door bezoekers / gebruikers van de website via Internet worden verzonden. Bepaalde links op deze website leiden naar websites buiten ons domein. Deze zijn niet van ons, maar slechts ter informatie van gebruikers / bezoekers opgenomen. Indien dergelijke links geactiveerd worden, verlaat men de website van Champagne Source. Hoewel wij selectief zijn als het gaat om websites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan. Ook niet voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door ons worden onderhouden wijzen wij af.

Champagne Source sluit alle aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade uit, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.